dilluns, 23 de maig de 2016

INSCRIPCIÓ A LES TARDES DE JUNY

Recordeu que dimecres dia 25 s'obre el termini per a fer la inscripció a les Tardes de Juny.


Dies: 25, 26, 27, 30, 31 de maig i 1 de juny
Horari: de 16:30h  a 17:30 h
Lloc: AMPA (sobre les classes de P3)

Documentació que cal portar:
     - Fitxa d'inscripció complimentada
     - Fotografia de carnet del nen/a
     - Fotocòpia de la targeta sanitària
     - Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal